BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK MEYDAN ORMAN DEPOSUNDA ORMAN EMVALİ İSTİFLEME İŞİ

Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü, Büyük Meydan Orman Deposu’nda orman emvali istifleme işini gerçekleştirmektedir. Orman ürünlerinin depolanması ve düzenli bir şekilde istiflenmesi için profesyonel hizmet sunmaktadır.

Orman İşletme Müdürlüğü-Boyabat

Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü

İhale Bilgileri:

Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü, Büyük Meydan Orman Deposunda Orman Emvali İstifleme İşi hizmet alımı için açık ihale usulüyle ihale edilecektir. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhale No: 2024/363966

İdarenin Adresi: Kumluk Mah. Şehithüsnühaskiriş Cadde No: 2 57200 BOYABAT/SİNOP

İhale Konusu: Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Büyük Meydan Orman Deposunda Orman Emvali İstifleme İşi

İhale Tarihi ve Saati: 01.04.2024 – 10:00

İstenen Belgeler ve Katılma Şartları:

İhaleye katılabilmek için isteklilerin belirli belgeleri ve yeterlik kriterlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

Geçici Teminat: Teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere isteklilerin belirleyeceği tutarda geçici teminat vermesi gerekmektedir.

İhale Dokümanı: EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, teklif verilecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir